Försäljnings-och Marknadschef till BITS DATA

BITS DATA – VW/Scanias-återförsäljares naturliga IT-partner. BITS DATA levererar ett heltäckande IT-stöd till svenska återförsäljarnätet för Volkswagen (VW, Audi, Skoda, Seat och Porsche) samt  Scania. Vårt IT-stöd levereras som en SaaS-lösning och stöttar våra kunder med allt från affärssystem, BI-system och redovisning till nätverk, servrar och klienter. Bland våra kunder våra kunder finns koncerner som Din Bil, Bilmetro och Arver, men även lokala familjeföretag så som Aftén och Olofssons Bil. Vi är knappt 50 medarbetare som dagligen ser till att våra 6000 användare får sin affärskritiska IT levererad med hög säkerhet och stor tillförlitlighet. BITS DATA ingår via ägarstrukturer i Scanias och Volkswagens närhet och vi är det lilla flexibla företaget i den stora koncernen.

Arbetsuppgifter
Välkommen till denna chefsroll på bolaget som fokuserar på hög service till kunderna och stor trivsel bland personalen.
Du får chansen att leda och utveckla ditt team på 14 personer med mål att uppnå riktigt nöjda kunder, Avdelningen har som sitt huvudansvar att driva BITS kundrelationsarbete och långsiktigt skapa riktigt nöjda och lojala kunder. Detta innebär att säkra en bra kundrelation och starkt förtroende genom regelbunden kontakt och tät dialog, att jobba med kundens IT-miljö och optimera systemleverans, inställningar och användarprocess, samt att under en längre tid utveckla och modernisera BITS produktportfölj för att ständigt upplevas som en attraktiv leverantör till kunderna.

Avdelningen är uppdelad på tre olika verksamhetsområden; Kundansvariga, Produktansvariga och Verksamhetskonsulter. Arbetsuppgifterna är kopplade till respektive roll och innebär ansvar för BITS relation och kontakt med kunden. I rollerna ingår försäljning av nya system, produktplanering och bestämmarroll för utvecklings-och förvaltningsprojekt som ska trygga en attraktiv produktportfölj,  men även leverans och installation av nya system inklusive utbildning och processarbete ute hos kund. Medarbetarna är erfarna, och här sitter även BITS främsta experter inom området om hur våra system fungerar och ska användas, varför projektarbeten är en stor del i Sälj-och Marknadsavdelningens verksamhet.

Viktigaste nyckeltalet för Sälj & Marknad är att skapa nöjda kunder samt att uppnå hög marknadsandel för våra produkter. Avdelningen är knutpunkten för många av företagets viktigaste funktioner. Kundrelationer, försäljning och förhandling är ett centralt inslag i arbetet, vilket gör att det är viktigt att kommande chef har gedigna kunskaper och erfarenhet inom dessa områden.

En stor och viktig del i rollen är att du har ett coachande ledarskap som utvecklar ditt team och bidrar till att medarbetarna trivs och har roligt på jobbet, men även fokus på hög service till kunderna är viktig.

Placeringsort är Södertälje i helt nybyggda och verksamhetsanpassade lokaler. 30-50 resdagar per år inom Sverige, de flesta endast över dagen utan övernattning.

Vem är du?
Du har en akademisk utbildning samt erfarenhet av att både vara chef och direkt personalansvarig för erfarna medarbetare. Vissa medarbetare på avdelningen är relativt nya i sina roller och kommer att behöva lite extra stöd och stöttning. Situationsbaserat ledarskap är med andra ord ett måste. Kundrelation och strategisk försäljning är områden som du känner dig bekväm med. Våra rutiner och processer är på plats, men det finns ett behov av att ständigt utveckla och förfina vårt arbete. Vi ser framför oss en ledare som under en längre tid kan jobba med att systematiskt förbättra avdelningens prestation genom ständigt förbättringsarbete.
Som ledare kommer du att operativt styra din avdelning utifrån planerade aktiviteter som exempelvis strategiska kundmöten, men ska även kunna hantera akuta ärenden runt kundrelationer eller brådskande leveranser. Du har god förståelse för vilka nyckeltal som visar på framgång och vilket arbete som ligger till grund för dessa.
Som person trivs du med att arbeta med ständiga förbättringar och med kontinuerlig utveckling av organisationen. Du är duktig på att förvalta ditt team samt på att sprida energi och glädje till dina medarbetare, men även på att ge dem tydliga ramar och förväntningar.

Kontaktperson
Ansök via www.experis.se (http://www.experis.se) med uppdaterat CV