Servicemarknad

Bits Data Servicemarknad Produkter

 

Vår produktportfölj för servicemarknad är troligen en av de mest kompletta på marknaden. Vi tillhandahåller system för allt från webb-bokning till automatisk påfyllning av reservdelar. Alla system är full integrerade med generalagenters och fabrikernas system för både VW-gruppen och Scania.

 

Navet i vår portfölj för servicemarknad är systemet Automaster. Automaster är ett affärssystem speciellt anpassat till bilverkstad. I automaster skapar du din arbetsorder, hämtar arbetspositioner och reservdelar från fabrikernas system, planerar in arbetet där lämplig tekniker finns tillgänglig, förplanerar artiklar samt beställer direkt artiklar som behöver kompletteras i fabrikernas system. Uppföljning och tidsstämpling görs sedan med skanner och fakturering eller avveckling av garanti sköts också direkt i Automaster.

Kopplingar finns förstås till ekonomisystem, lönesystem och BI-system och en rad tilläggsprodukter finns även.

Utöver det redan kompletta grundutförandet på Automaster finns en rad tilläggsprodukter som Däckmoduler, Webbokning, Arbetsorderskanning mm. Alla tilläggsprodukter är fullt integrerade med Automaster samt andra kringsystem som redovisning och BI-system.

s

Produkt Info

Leverantör:

BITS DATA, CDK, Compilator, Nuance m.m

Teknik:

SQL, Microsoft Server 2012

Antal Produkter

Kunder

  • <p>Kundbetyg (0-100)</p> 62%
  • <p>Marknadstäckning</p> 92%