BitsUpdate | Juni 2020

Digitalisera ekonomiarbetet

Hur långt har ert företag kommit gällande digitaliseringen av ekonomiavdelningens arbete? Här presenterar vi ett axplock av de tjänster och funktioner som Bits Data erbjuder våra återförsäljare för att effektivera det dagliga ekonomiarbetet.

Numera är det möjligt att skicka eFaktura till kund från samtliga system som levereras i Bits Datas centraldrift, t ex AutoMaster, Verkstad, BAM, AM Sales och Visma Control. För er som använder Palette för leverantörsfakturor så finns det även flera tjänster som möjliggör direktinläsning av inkommande fakturor, t ex eFakturor från leverantörer.

När det gäller månadsbokslut och avstämningar hjälper BITS Kontoavstämning till att stämma av balanstransaktioner och frigör er tid genom automatiserade kontoavstämningar – både inom konto och mot externa listor som lagerlistor och stödlistor.

BITS Bokslut är den digitala bokslutspärmen som ger er en översikt över samtliga huvudbokskonton och dess bilagor. Alla sammanställningar, saldon och bilagor sparas i mappar enkelt kan t ex delges revisorn för granskning.

Vill ni veta mer? Kontakta er kundsvarige eller skicka ett mejl till info@bitsdata.se så berättar vi mer.