BitsUpdate | Augusti 2020

Spara tid och pengar med våra lokala och digitala utbildningar

Nu närmar vi oss hösten och ett underligt, historiskt år är inne på sin andra halva. Men det finns mycket kvar att ge, till exempel att satsa på era medarbetare genom någon av våra utbildningar.

Att låta medarbetare gå en utbildning hos oss på Bits Data i Södertälje kan innebära extra och oönskade kostnader för bl a logi och resor, särskilt om utbildningen omfattar många av era anställda. Därför erbjuder vi möjligheten att få en utbildning lokalt hos er. Samla ihop medarbetarna på ett driftställe inom företaget och bjud in Bits Datas kursledare för till exempel en reklamationsutbildning, där vi blandar teori och praktiska övningar i AutoMaster.

En stor fördel med att genomföra en utbildning lokalt är att ni undviker restid fram och tillbaka till Södertälje, samt att ni slipper hotellkostnader.

Syftet med våra lokala utbildningar är att ge alla chansen att i lugn och ro kunna träna och testa sina kunskaper i till exempel AutoMaster under realistiska förhållanden, samt att skapa en blandning av teori och praktik.

Bits Data har många utbildningar att erbjuda, och oftast äger dessa rum i Södertälje. Kortare kurser eller workshops (t ex i registervård) genomförs emellanåt lokalt, regionalt eller i digital form, men för längre utbildningar (2 dagar) har intresset varit lägre än för våra kortare varianter.

På Bits Data hoppas vi kunna möta era behov av utbildning genom att erbjuda både lokala, digitala och även kundanpassade utbildningar.

Här är de lokala/digitala utbildningar som vi idag erbjuder, välkommen!