BitsUpdate | Augusti 2020

Bits Data tar fram ny nätverkslösning

AutoNet i sin nuvarande form börjar närma sig slutet av sin livscykel; nu tittar vi på hur dagens tekniska design ska ersättas för att öka tillgängligheten ytterligare genom det som kallas SD-WAN (Software Defined Wide Area Network).

Med ett SD-WAN blir vår nätverkslösning mer flexibel och anpassad för nuvarande och framtida molnlösningar. Direkt åtkomst till internet, interna nät och molntjänster är idag en kritisk funktion för er verksamhet.

SD-WAN ger möjlighet att enkelt göra så kallade internet breakouts, dvs skapa förbindelser direkt från en återförsäljare eller en enskild webbplats, om ni önskar ha direktaccess till en leverantör eller annan tjänst. Samtidigt ger SD-WAN möjlighet till bättre säkerhet och transparens. Genom portaler som visar upp vilken trafik som passerar genom era nät skapar detta möjlighet för er att prioritera viktig trafik och rikta om kapacitet från annan mindre prioriterade funktioner. Nätverket blir dessutom enklare att övervaka både för er återförsäljare och för Bits Data och ger förutsättning för att snabbt hitta orsaken till eventuella avbrott och kapacitetsproblem.

Bits Data testar för närvarande framgångsrikt lösningen och planerar att under sen-hösten börja erbjuda SD-WAN-tjänsten till er.