BitsUpdate | Augusti 2020

Spännande höst!

Projektet med att utvärdera nytt DMS är inne på slutspurten. Cross 3 och Porsche Informatik är nu helt återställda efter Österrikes lockdown under våren och vi har nu full aktivitet i projektet. Vi har gjort en rad framsteg under sommaren på viktiga områden. Finansieringen är klar, skisser på hur vi ska lösa SBO, Cabas, SAMS samt en rad svenska integrationer är på plats. Speciellt nöjd är jag med lösningen av SBO där vi kommer plocka det bästa från dagens VGS-lösning och kombinera med det bästa från Cross 3.

Vi har även gått igenom en rad mindre funktioner tillsammans med Porsche och vi är nu överens om att en rad funktionskrav vi har är så bra att de nu kommer plocka in dem i Cross Core (standardlösningen som alla länder får). Det är bra av två skäl, de lägger mycket krut på att göra riktigt bra lösningar och, vi slipper betala för det!

I slutet av september kommer sedan SVÅ och alla ÅF att granska vårt slutresultat och beslutet kommer tas runt månadsskiftet september-oktober.

Riktigt spännande höst med andra ord!

Björn Brånebäck, CDO Next Generation IT
med alla projektkollegor

Teamet bakom Bits Datas arbete med Cross 3.