BitsUpdate | September 2020

Norrlands Bil förvärvar Malmfältens Bil-City

Affären offentliggjordes i slutet av juni och innebär att Norrlands Bil förvärvar Malmfältens Bil-City med anläggning i Kiruna, med tillträde den 1 september. Norrlands Bil förstärker därmed sin lokala närvaro i Kiruna, där man redan är etablerad med verksamhet för Tunga fordon.
– Vi vill vara Norrlands bästa bilföretag. Tillsammans har vi ännu bättre möjligheter att vara det, säger VD Christopher Lundström.

Johan Söderberg, ekonomichef på Norrlands Bil, kan du berätta lite om bakgrunden till förvärvet?

– Verksamheten som Malmfältens Bil-City erbjöds till försäljning via en företagsmäklare i slutet av 2019. Utifrån det så fann vi en möjlighet att växa vidare i Malmfälten och även etablera personbilsförsäljning i regionen där vi sedan tidigare är verksamma inom tunga fordon. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter i denna spännande region och genom förvärvet kan vi nu arbeta vidare med att vidareutveckla verksamheten och växa med en växande region.

Vilka positiva effekter ser ni utifrån ett personal- och verksamhetsperspektiv?

– Genom den storlek vi har i Norrlands Bil har vi möjlighet att kunna stötta verksamheten på ett annat sätt, med olika former av centrala stödfunktioner inom bland annat kvalitet, IT och ekonomi. Detta ser vi som en bra grund för att underlätta för en vidareutveckling i Kiruna.

Sedan tidigare ingår även Malmfälten i vårt försäljningsområde för Audi och genom detta förvärv får vi en möjlighet att titta vidare på att etablera service av Audi i området samt öka attraktiviteten för våra kunder i det området.

Hur har samarbetet med Bits Data fungerat ut från ert perspektiv, under struktureringsprojektet?

– Bits Data har varit en viktig samarbetspart för att kunna komma i mål med alla de anpassningar som har krävts av vår IT-infrastruktur, och med Bits Datas hjälp av vi löst frågeställningar som vi inte kunnat hantera internt.

I samband med uppstarten i Kiruna, gör ni några andra gemensamma satsningar inom Norrlands bil?

– I nuläget gör vi inga andra samlade satsningar i anslutning till det, utan fokuserar för tillfället på att integrera och vidareutveckla verksamheten i Kiruna.