BitsUpdate | November 2020

Uppgradering av VISMA och Palette

Palette

Just nu pågår förvaltningsarbete med uppgradering av Palette till version 7.1, detta kommer fortsätta även efter årsskiftet tills samtliga återförsäljare har uppgraderats. Bits Data kommer inom kort kontakta Er för närmare planering och lämplig tid för uppgradering. Arbetet tar generellt några timmar, under denna tid kommer ni ej åt Palette. Vi koncentrerar uppgraderingarna till två veckor mitt i månaden, så det inte ska störa arbetet med månadsbokslut.

VISMA Control 13

Under november har Bits Data uppgraderat två återförsäljare till den senaste versionen av VISMA Control – version 13. Dessa pilotinstallationer ska nu i december utvärderas gemensamt av användarna och Bits Data. Därefter kommer en uppgradering erbjudas till samtliga återförsäljare i centraldriftsmiljö. Visma.Net AutoPay är den nya integrerade lösningen gällande ut- och inbetalningar. I fortsättningen kommer man endast hantera avvikelser – allt annat bokas automatiskt.

Ni kan redan nu anmäla ert intresse för uppgradering till Er kundansvarige, så skickar vi ut offerter så snart prissättningen är färdig. Precis som tidigare så debiteras en anslutningsavgift samt konsulttid för parametersättning och eventuell utbildning.

Anette Ahlén