BitsUpdate | December 2020

Integration mellan Cabas och AutoMaster

Äntligen är vi redo att påbörja försäljning och installation av Cabas-integrationen till personbilsbolagen.

Det har tagit tid att utveckla lösningen främst beroende på att den tidigare integrationen med Cabas 2018 aldrig nådde upp till de kvalitetskraven vi hade. Detta gällde varken användningen eller möjligheten att förvalta lösningen på ett bra sätt i vår miljö. Nu har vi nått en punkt där vi anser att lösningen är bra och håller en hög kvalitet.

Vi kommer tillsammans med CAB och CDK göra ytterligare förbättringar under våren, men redan idag ger integrationen en rejäl ökad effektivitet och tidsbesparing.

I början av 2021 startar vi en pilot för Scania och vi kommer återkomma med mer information när försäljningen för lastbilsbolagen kan påbörjas.

Några fördelar med Cabasintegrationen:

  • Cabas arbetsoperationer överförs till AutoMaster arbetsoperationer – man slipper dubbelregistrering
  • Man slipper dubbelregistrering även på reservdelar
  • Ägaruppgifter och viss fordonsinformation direkt från AutoMaster
  • Priser och kundrabatter uppdaterade från AutoMaster
  • Enkel överföring av artikelnummer och priser mellan systemen
  • Faktura och slutkalkyl baserat på samma uppgifter

Så fungerar det:

Vill du veta mer, så kontakta din kundansvarige som kan berätta hur ni kommer igång med integrationen mellan Cabas och AutoMaster.