BitsUpdate | December 2020

Ökat intresse för BitsUpdate

Med nya medarbetare kommer även nya idéer! Tidigare i år började vi se över hur vi kommunicerar med våra kunder. Med tanke på det sätt som människor idag konsumerar nyheter, via sociala kanaler och mobila enheter, så upplevde vi att ett nyhetsbrev i pappersform, skickat en gång i kvartalet, var för sällan och föråldrat.

Vi behövde med andra ord uppdatera oss, och tog beslutet att börja kommunicera oftare genom ett månadsvis utskick. Dessutom kändes det självklart att framöver göra nyhetsutskicket i digital form.

I maj 2020 skickade vi ut det första numret av BitsUpdate och statistiken visar oss  att intresset ökar för varje månad, vilket är så roligt! Vi tittar även på vilka artiklar som fått flest klick och försöker därmed skriva mer om det som intresserar er läsare.

Vad vill ni läsa mer om i BitsUpdate? Kom gärna med tips!