BitsUpdate | December 2020

SDWAN – Bits Datas nya nätverksplattform

Vill du kunna se status för ditt företags nätverk just nu? Kontrollera hur accesspunkten på plåt mår eller hur Internet-åtkomst fungerar för kollegorna på ett driftställe? Det här, och mycket mer, kommer du att kunna se i din självserviceportal för SDWAN.

SDWAN bygger på ny teknik och är byggt från grunden för flexibilitet, överskådlighet och säkerhet. Här finns gränssnitt som kan användas för att göra praktiska tillämpningar; övervakning, lagerhållning, kundvård – kreativiteten sätter gränserna.

I produktportföljen finns bland annat:

  • Fiberlänkar med bra kapacitet mot omvärlden.
  • Moderna brandväggar med förmåga till DMZ, trafikinspektion, skydd mot skadlig kod etc.
  • Lokal Internet-utgång – idag vill man ha Internet så nära som möjligt.
  • Lokal nätverksutrustning för både trådat och trådlöst – integrerat med brandväggar och självserviceportal.
  • Tillval för klientsäkerhet – tillför extra skydd jämfört med brandväggar och virusskydd.
  • Kameror med olika förmågor.
  • Gästnät för dina besökare och kunder.
  • Utrustningsnät för verktyg och IoT.
  • VPN för distansarbete.

Allt detta understött av samarbetet mellan Bits Data och Cygate, som återupptagits under 2020.

Magnus Skoglund
Produktansvarig teknik