BitsUpdate | Januari 2021

Vad händer i projektet under våren?

Ett nytt år har kommit! Vad ligger då i fokus för oss under våren?

Porsche Informatik har skjutit på sin utvecklingsstart till hösten på grund av förseningar i Österrike. De lägger istället sin inriktning på Bits Datas utveckling och på VGS-integrationer under våren.

Bits Data och VGS kommer att ha ett nära samarbete för att bland annat få SAMS och Centrala bilregistret att fungera väl tillsammans med Cross 3.

Porsche Informatik stöttar även med information och arkitektur kring hur Cross 3 fungerar för de olika områden som är aktuella. De olika integrationerna av lokala svenska system till Cross 3 står för en stor del av utvecklingskostnaden i projektet. För att säkerställa en god användarupplevelse blir det därför mycket fokus på att lägga pusslet kring det nya affärssystemet.

Porsche Informatik kommer under februari att rulla ut Cross 3 till Porsche Inter Auto i Österrike. Utrullningen har fått anpassas efter rådande omständigheter och mycket kontakt kommer att ske digitalt. Det ska bli spännande att höra erfarenheterna från detta senare i vår.

Under våren kommer de i projektet även att arbeta med att förbereda sig inför hösten. Då kommer takten att öka betydligt när Porsche Informatik lägger allt sitt fokus på Sverige och sätter igång med att utveckla funktionalitet för oss.

God fortsättning på 2021!
P.S. Glöm inte att projektet numera har en egen sida på Extranet där det löpande kommer uppdateringar och material.

Teamet bakom Bits Datas arbete med Cross 3.