BitsUpdate | Januari 2021

Uppgradering av Palette

Under våren kommer Palette uppgraderas från version 6.4 till 2018-3 för samtliga återförsäljare.

Hittills har 11 företag uppgraderats till den nya versionen, och Bits Data kontaktar löpande alla företag för att boka tid för uppgradering.

Den mest uppenbara förändringen som du som vanlig användare kommer uppleva i denna uppgradering, är större rutor och en tydligare layout. Dessutom har signera-rutan blivit grön.

Du som är administratör kommer upptäcka några fler förändringar:

  • I rapporten ”Visa faktura” kan du se vilken roll som senast hanterat fakturan, datum då den ankom senaste rollen, eller datum när flödet avslutades.
  • Ny funktion: ”Fyra ögon-principen” som kräver att en faktura hanteras av två roller med två olika användare. Detta styrs genom en parameter i databasen och blir tvingande ifall valet görs.
  • Ny integration mellan Palette och VISMA.