BitsUpdate | Februari 2021

Projektet Nytt DMS/Cross 3: Statusuppdatering

Utvecklingen av det nya affärssystemet går vidare, nu är vi igång med fler delprojekt i den svenska delen av utvecklingen. I höst startade utvecklingen av lönesystemet Payroll. I vår tar Bits Data tillsammans med VGS sig an de olika VGS-integrationerna. Fokus ligger på att uppfylla användarnas behov i verksamheten snarare än att exakt återskapa nuvarande lösningar. Mycket av det inledande arbetet består av att Bits Data, VGS och Porsche Informatik tillsammans går igenom de krav som finns samt skissar på lösningar för att hitta det bästa alternativet. Utifrån det kan det handla om att Bits Data utvecklar en adapter mellan Cross 3 och ett tredjepartssystem, eller att VGS uppdaterar ett system så att det direkt kan ”prata” med Cross 3. De två delar som är först ut är masterdata för kunder och fordon samt integrationer för reservdelshantering.

Våra team Bilmarknad, Servicemarknad och Ekonomi genomgår just nu utbildningssessioner i Cross 3. Porsche Informatik går igenom funktionalitet och även hur systemet konfigureras. Detta sker via videomöten där kollegorna från POI förevisar på skärmen och Bits Datas projektmedlemmar följer med och ställer frågor. Mellan gångerna kan de olika momenten övas i vår svenska sandboxmiljö för Cross 3.

Projektteamet

Teamet bakom Bits Datas arbete med Cross 3.