BitsUpdate | Februari 2021

Saga2-integration i AutoMaster

Pilotprojektet för den nya Saga2-integrationen mellan Saga och AutoMaster drogs igång vid årsskiftet. Projektet är tänkt att pilotas vid Svenstigs från slutet av mars och en månad framåt. Förutsatt att piloten går bra hoppas vi kunna fortsätta utrullningen av nya Saga2-integrationen från maj och framåt. Utrullningsplanen till alla berörda återförsäljare kommer att konkretiseras under pilotperioden.

Det nya arbetssättet kommer att innebära att garantihandläggaren får kontroll över hela processen. Fakturering av arbetsordern sker först när man har ett formellt godkänt anspråk i Saga2; man får därigenom bl.a. mindre differenser vid avstämning.

En sak som vi redan nu rekommenderar alla berörda återförsäljare att göra innan de ställer sig i utrullningskön är att bland annat börja städa i jobblistan i Saga2 samt listan ”Pågående garantier” i AutoMaster.

Mer information kommer att skickas ut i takt med att den fortsatta utrullningen planeras mer i detalj.