BitsUpdate | Mars 2021

Cross 3 Appointment Planner

Appointment Planner är en modul i Cross 3 som används för att sköta verkstadsbokningar. Den ger användaren överblick över verkstaden och vilka resurser som finns tillgängliga. I modulen går det att boka in servicerådgivare, verkstadsresurs, planera upphämtning och leveransservice samt få översikt över ersättningsfordon för uthyrning. Varje förändring gällande stämplingar, verkstadstillgänglighet och ersättningsfordon reflekteras omedelbart i tillgänglig kapacitet. Detta leder till effektivt användande av resurser och verkstad.

Tillgängligheten av olika resurser visualiseras i staplar vilket gör att överbokning tydligt blir synligt. Arbete kan lätt delas upp över flera dagar eller avdelningar. I huvudvyn kan användaren smidigt dela upp en arbetsorder i olika block med en knapptryckning.

Det är enkelt att se vilka steg i planeringsprocessen man är klar med och vad som återstår med färgmarkeringar.

Bokning på grupp och servicerådgivare görs enkelt i en grafisk vy eller kalender.

Det är även enkelt att i samma vy boka ersättningsfordon.