BitsUpdate | Mars 2021

Fem snabba till Sara Henningsson

Vad arbetar du med just nu?

– Från och med årsskiftet har det varit stort fokus på att flytta över vårt dokumenthanteringssystem för eDeal, DHS, till en modern och hållbar plattform och just nu arbetar jag och mitt team med att sätta upp ett regelverk för lagringstiderna av samtliga dokument som laddas upp i eDeal.

Vad ser du fram emot detta år?

– Att få träffa kunder och kollegor igen – det saknar jag mest!

Har du några tips att dela med dig av när det kommer till distansarbete?

– Använd telefonen! Vi som inte får eller bör vara på kontoret arbetar till största delen via Teams och mail, så ett gammalt hederligt telefonsamtal känns både personligt och ovanligt i dessa tider.

Vilken är din största lärdom från året som gått?

– Förutom alla tekniska utmaningar, så är det största jag tar med mig från 2020 vikten av samarbete, gemensamma arbetsprocesser och att se varandras behov i dessa.

Sist men inte minst – vad är bäst med Bits Data?

– Jobbarkompisarna – alla kunniga, generösa, roliga och härliga människor jag får jobba med, så tacksam för det!

Sara Henningsson, Verksamhetskonsult Bilmarknad