BitsUpdate | Mars 2021

Uppköpet av Malmfältens Bil-City

I september förra året förvärvade Norrlands Bil verksamheten Malmfältens Bil-City med anläggning i Kiruna. Johan Söderberg, ekonomichef på Norrlands Bil, berättar:

Berätta gärna lite om bakgrunden till förvärvet?

– Verksamheten Malmfältens Bil-City lades ut till försäljning via en företagsmäklare i slutet av 2019. Genom uppköpet så fick vi en möjlighet att växa vidare i Malmfälten och även etablera personbilsförsäljning inom regionen där vi sedan tidigare är verksamma inom området tunga fordon. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter i den spännande regionen och genom detta förvärv kan vi nu arbeta vidare med att vidareutveckla verksamheten och växa med en växande region.

Vilka positiva effekter ser ni utifrån ett personal- och verksamhetsperspektiv?

– Genom den storlek vi har i Norrlands Bil har vi möjlighet att kunna stötta verksamheten på ett annat sätt med olika former av centrala stödfunktioner inom bland annat kvalitet, IT och ekonomi – vilket vi ser som en bra grund för att underlätta för en vidareutveckling i Kiruna. Sedan tidigare ingår även Malmfälten i vårt försäljningsområde för Audi och genom detta förvärv får vi en möjlighet att titta vidare på att etablera serviceverkstäder i området och på så sätt göra Audi mer attraktivt i området.

Hur har samarbetet med Bits fungerat under struktureringsprojektet, från ert perspektiv?

– Bits Data har varit en viktig samarbetspart för att kunna komma i mål med alla de anpassningar som har krävts av vår IT-infrastruktur. De har löst frågeställningar som vi inte hade kunnat hantera internt.

I samband med uppstarten av Kiruna, gör ni några andra gemensamma satsningar inom Norrlands bil?

– I nuläget gör vi inga andra samlade satsningar i anslutning till det, utan fokuserar för tillfället på att integrera och vidareutveckla verksamheten i Kiruna.

Tack!