BitsUpdate | April 2021

New Test – Automatiserade prestandamätningar (APM)

Bits Data har nu infört automatiserade prestandamätningar (APM) för mätningar av prestanda i Bits Datas AutoMaster-leverans och RDS-miljö. Prestandamätningarna kommer bl a att kunna ge tidiga indikationer på att något är på väg att ske.

Exempel på sådana störningar kan vara:

• SAN-prestanda (distribuering och lagring av data)
• Överlastade SQL-instanser
• Fabriksintegrationer (VW ELSA och Scania Multi)

APM utför så kallade syntetiska mätningar vilket innebär att den interagerar med den granskade leveransen på samma sätt som en vanlig användare och därmed presenterar värden som är direkt jämförbara med användarens upplevelse.

Effektmålet är att ge en fördjupad insikt i hur prestanda för Bits Datas huvudleverans upplevs av användare, genom att ge tillgång till statistiskt säker data genom APM för granskning i realtid och heuristisk analys.

För närvarande pågår arbete med intrimning av mätningarna för att få fram en baseline att utgå ifrån. En tanke är också att återförsäljarna i framtiden ska få möjlighet att ta del av dessa mätningar via en kontrollpanel.

Exempel på hur en rapport i New Test kan se ut, se bilden: