BitsUpdate | April 2021

Ny funktion i SmartScan Inventering

Nu finns en efterfrågad funktion tillagd i SmartScan Inventering, nämligen möjligheten att lägga till en kommentar på fordon som ingår i inventeringsunderlaget. Via administrationssidan kan man under en pågående inventering söka fram ett fordon och skriva en kommentar. Kommentaren visas sedan i BAM-rapporten SmartScan Inventering vilket gör det lättare att hålla reda på fordon som inte kan inventeras. Funktionen kostar inget extra och är redan nu tillgänglig för användning.