BitsUpdate | April 2021

Nytt DMS Pb: Introduktion kring leverantören Porsche Informatik

Är du intresserad av att lära känna leverantören av det nya affärssystemet för personbilar lite bättre?

Porsche Informatik (POI) är ett dotterföretag till Porsche Holdings Salzburg, som i sin tur ligger under Volkswagenkoncernen. Företaget har funnits i över 60 år och verkar idag i 31 länder på fyra kontinenter, med miljontals användare. POI leds av två VD:ar och har i dagsläget ca 700 anställda.

POI kombinerar kunskap om IT och bilhandeln för att skapa helhetslösningar för den digitalisering som branschen nu genomgår. I och med Cross 3 har man valt att göra om sitt affärssystem från grunden. Cross 3 är ett modulärt system vilket gör att det blir lätt att förändra och byta ut delar allt eftersom behoven förändras.

De senaste åren har företaget växt stadigt med en ny gren i Paris och en i Wien. Sedan maj 2020 har företaget även varit ett Software Development Center för Volkswagen vilket innebär att de är en officiell partner för Volkswagens IT-utveckling. 

Vårt intryck efter att ha arbetat tillsammans med POI i 1,5 år är att de är tillmötesgående och kunniga men framför allt så tar de fram genomtänkta lösningar för användarna. Vi i projektet ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Porsche Informatik under en lång tid framöver.

Porsche Informatiks VD:ar Rainer TrischakManfred Immitzer.

Några snabba frågor till Vlad Maniu som jobbar som Team Lead i teamet Product Launch International

Berätta om din bakgrund på Porsche Informatik?

– Jag började jobba med Porsche Holdings och Porsche Informatiks produkter för nästan tjugo år sedan. Först som ett extrajobb på Porsche Rumäniens IT-support, men redan efter ett par månader flyttade jag till utrullningsteamet för Cross 2. Fyra år senare bytte jag till projektledare för Bilmarknad (VU2) och de sista fyra åren i Rumänien var jag avdelningschef för IT-infrastruktur. Efter nästan tio år hos Porsche Rumänien flyttade jag till Österrike och Porsche Informatik. Där har jag främst arbetat med att rulla ut Cross 2 i Frankrike och de senaste åren även etablerat dotterföretaget Porsche Frankrike.

Vad är din roll i det svenska projektet?

– Min roll i det svenska projektet är som teamledare för Product Launch International Team. Jag ansvarar för de tekniska konsulter som arbetar med implementering av Cross 3 i Sverige.

Vad är det bästa med att jobba hos Porsche Informatik?

– Hos Porsche Informatik får jag kombinera mina två passioner: bilar och IT. Det dynamiska och föränderliga IT-landskapet gör att jag aldrig blir uttråkad.

Vad anser du är Cross 3 styrka?

– Ur min synpunkt ligger Cross 3:s styrka i dess modulära arkitektur. Även om systemet täcker ett enormt affärsområde så har vi full flexibilitet att anpassa det till alla förändringar och utmaningar som kan tänkas dyka upp.