BitsUpdate | April 2021

Pandemin som ritat om kartan för arbetslivet – Insikter från HR

PWC har i en intressant undersökning djupintervjuat åtta HR-chefer, för att ta del av deras reflektioner och lärdomar kring året som gått. Undersökningen ger också insikter kring hur vi framöver kan använda dessa lärdomar och erfarenheter på ett konstruktivt sätt.

HR har en viktig och central roll att spela efter Coronakrisen, personalfrågor har aldrig varit mer i fokus än just nu. Vi kommer att se tillbaka på 2020 som året då Covid19 vände upp och ner på både arbetsliv, privatliv och omvärld.

Nu när vi befinner oss i 2021 behöver svenska organisationer och företag förbereda sig på att genomföra långsiktiga förändringar i sina affärsmodeller, vilket även medför förändringar av arbetsgivarens roll. Hur ska vi arbeta i framtiden, och på vilket sätt ska vi ”gå tillbaka” till våra arbetsplatser? Vi ser att genom krisen har HR-professionen tagit en ledande roll för att driva förändringar samt hitta nya lösningar och arbetssätt. Läs gärna PWC:s rapport och se hur er verksamhet kan dra nytta av dess insikter.

Maria Danielsson
HR Bits Data

Insikter från svenska HR 2020