BitsUpdate | April 2021

Utrullning av piloten för Saga2 ASI/2

Piloten för Saga2 ASI/2 vid Svenstigs har fortlöpt framgångsrikt. Vi rullade ut lösningen vid Värnamo den 24 mars och nu senast vid både Halmstad och Gislaved den 7 april.

Utrullningarna har i stort gått bra och vi har tagit med oss en del lärdomar som bland annat har bidragit till finputsade lathundar och riktigt bra utbildningsunderlag. 

Det nya arbetssättet innebär att garantihandläggaren får kontroll över hela processen. Fakturering av arbetsordern sker först när man har ett formellt godkänt anspråk i Saga2, man får därigenom bl a  mindre differenser vid avstämning. 

Nu börjar vi så smått att planera för den fortsatta utrullningen och siktar på att under maj månad skicka ut offerter via våra kundansvariga. Vår förhoppning är att inleda de första utrullningstillfällena någon gång i slutet av maj och fortsätta fram till strax före midsommar. Därefter tar vi en paus för att sedan ta upp stafettpinnen igen efter sommaren. Redan nu, innan man ställer sig i utrullningskön, rekommenderar vi alla berörda ÅF att börja städa i bl a jobblistan i Saga2 samt listan Pågående garantier i AM.