BitsUpdate | April 2021

Hur ser lönsamheten ut på kundnivå?

Du har väl inte missat att du i Hypergenes Lönsamhetsrapport kan följa upp av lönsamheten på kundnivå? Analysen inkluderar omsättning och bruttovinster för försäljning, verkstad och reservdelar, med data från AutoMaster som underlag. Du kan enkelt hitta kunden genom att söka på kundnummer, namn eller organisationsnummer. Kunddubbletter kan därmed enkelt inkluderas i analysen. I rapporten framgår dessutom lönsamheten per märke. Detaljerna går sedan att analysera vidare i de olika bruttovinstrapporterna.

Vi har nu gjort en vidareutveckling av Lönsamhetsrapporten TOP 50. I denna rapport går det att få fram de 50 kunder som har högst bruttovinst under de senaste fem åren. Tillägg är gjorda i rapporten så att det nu går att läsa fram TOP 50 för försäljning och servicemarknad var för sig. Utfallet i kolumnerna kan numera sorteras vilket möjliggör analys av TOP 50 inte bara på bruttovinster utan även avseende omsättning.

Pia Larsson
Produktansvarig för Bestyr och Beslutsstöd