BitsUpdate | Maj 2021

Fokus på driftsfrågor – Bits och VGS samarbetar kring prestandan i Automaster

Bits Data och VGS har inlett en gemensam aktivitet för att förbättra användarupplevelsen i Automaster. Huvudfokus för arbetet är att minska väntetider och minimera antalet avbrutna transaktioner.

Samarbetet kommer att ske i flera former och primärt röra fabriksintegrationerna, eftersom det är där behovet är störst. Tillsammans kommer vi att undersöka de driftstörningar som rapporteras in, för att se vad som behöver åtgärdas. Vi kommer även att lägga krut på att identifiera långsiktiga och generella förbättringsmöjligheter.

Under vintern och våren har Bits Data drivit ett projekt som även det handlade om att identifiera och genomföra förbättringar. Här har vi bland annat hittat felkonfigurerade ETKA-servrar och mejl loopar som använder integrationsplattformen. Vi har felsökt den virtualiseringsade plattformen där integrationerna körssplattformen ligger, felsökt nätverk och ASP.net-versioner, kontrollerat antivirusprogramvara och databasprestanda. Alla dessa insatser har dock haft en blygsam effekt på prestandaupplevelsen för användarna. ut till slutkund.

Felet förefaller ligga finns i de ESB-servrar (Enterprise Service Bus, som förenklat håller reda på trafiken transaktionstrafik och de köer som skapas när den trafiken ska skickas mellan ÅF kunderoch VGS) som hanterar VW-integrationerna. Allt pekar på att lasten som de här ESB-servrarna får hantera blir för stor och att det därigenom blir en ”Time out”. Vi har nu satt upp en ytterligare ESB-server som kommer att driftsättas i vecka 20 och vara dedikerad för en större kund. Vi kommer att utvärdera den effekt som detta får för den enskilda kunden, men också effekten som blir för övriga kunder då lasten går ner.

Vi har även satt upp ett team tillsammans med Keyloop (leverantör av AutoMaster) för att försöka få till någon form av utveckling som gör att denna trafik kan hanteras på ett bättre sätt.

Ett väl fungerande system är en förutsättning för att skapa nöjda kunder. Eftersom den dagliga driften hos våra kunder är första prioritet för oss på Bits Data, vill vi tacka er som kontaktat oss med synpunkter och frågor gällande prestandan i Automaster. Vi vill även uppmana alla att fortsätta rapportera när störningar uppstår, så att vi även i fortsättningen har ett bra underlag att arbeta med.