BitsUpdate | Juni 2021

Nyheter i Hypergene

Under hösten uppgraderades Hypergene till den senaste tillgängliga versionen. Här berättar vi om några av förbättringarna.

Nya startsidor

Den senaste tillgängliga versionen har gett oss möjligheten att skapa dynamiska dashboards med snabbare och smidigare uppföljning. Under våren har vi tagit fram en ny portalsida för verkstäderna, med mer funktionalitet och länkningar till de rapporter som ger möjlighet till fördjupad analys. Dessa nya portalsidor kommer att publiceras i mitten av augusti och i samband med det kommer vi att hålla ett webbinarium där vi presenterar nyheterna. Håll utkik efter inbjudan som kommer närmare webinariet!

Uppdaterad budgetversion

Inför höstens budgetarbete kan vi erbjuda en uppdaterad version av den budgetlösning som finns i Hypergene. Målsättningen med lösningen är att göra det enkelt för den som är avdelningsansvarig att uppdatera kalkylerna samt kunna göra simuleringar utifrån olika förutsättningar.

Ni kan snabbt och enkelt komma i gång med ert budgetarbete då alla uppgifter som behövs finns tillgängliga i systemet. En utökning av jämförelsetal för verkstad och reservdelar finns i den uppdaterade versionen. Ni kommer även ha möjlighet att hantera flera versioner, vilket gör det möjligt att skapa prognoser och jobba med olika scenarier.

Nyfiken? Våra kundansvariga återkommer till dig med mer information!