BitsUpdate | Juni 2021

Statusuppdatering Cross 3-projektet

Nu börjar vi öka takten i projektet inför hösten. Referensgrupperna har återstartats och fått ta del av projektets planering, arbetssätt samt bekanta sig med miljön i Cross 3. Det är kul att se att engagemanget och intresset är högt!

Representanterna från återförsäljarna kommer att fylla en viktig funktion när krav- och lösningsarbetet tillsammans med Porsche Informatik (POI) nu börjar sätta igång. Deras verksamhetskunskap är ovärderlig för att tillsammans med POI kunna ta fram den funktionalitet som krävs för den svenska marknaden. Arbetet med detta kommer att ske i vad POI kallar för ”CoCreation meetings”; möten där vi samskapar lösningar. De första CoCreation-sessionerna har genomförts där verksamhetskunniga, lösningsarkitekter och utvecklare deltagit. Efter semestrarna kommer arbetet med detta att intensifieras inför POI:s utvecklingsstart.

Hösten kommer således att inledas med stort fokus på kravarbete och lösningar och sedan även parallell acceptanstestning av den funktionalitet som POI tar fram. Bits Data kommer fortsatt att arbeta med Sverigespecifik utveckling och även ha ett tätt samarbete med VGS kring de system som ska ansluta till Cross 3. Tempot i projektet kommer att öka under hösten och nå sin topp under slutet av året och i början av nästa år. Vi i projektteamet ser fram emot en spännande och utmanande höst!

Trevlig sommar!

önskar
Annelie Irmalm (administrativ projektledare) och resten av projektteamet

Road map för Cross 3-projektet (klicka för större bild).