BitsUpdate | Augusti 2021

Dags för utrullning av DHS

I maj-numret av BitsUpdate berättade vi om vår nya tjänsteplattform och en ny molntjänstlösning där samtliga dokument från DHS ska lagras. Under hösten kommer Bits Data att lyfta över era befintliga dokument till den nya plattformen.

Lecab har under sommaren varit pilot och de har gett godkännande för att gå vidare med utrullning till övriga återförsäljare. Utrullningen har dragit igång och några av er har vi redan bokat datum med, då vi planerar att switcha över till er nya DHS. Ni som ännu inte blivit kontaktade kommer att få information löpande under hösten, med förslag på datum för migrering av era dokument.

Hur går bytet till?

I artikeln i maj-numret står det att eDeal ska vara stängt under 30 minuter den dag som bytet sker, men när vi startade igång piloten så togs beslutet att ingen får arbeta i eDeal från 19:00 kvällen innan datum för migreringen, till ca 09:00 morgonen efter. Bits Data meddelar er när flytten är klar, att allt gått enligt plan och att ni kan logga in i eDeal igen.

För den enskilde användaren av eDeal kommer det inte att vara någon skillnad mot tidigare, varken i arbetssätt eller utseende.

Vad behöver ni som ÅF göra vid bytet?

Om ni inte redan utsett en kontaktperson hos er, som ska finnas på plats och vara tillgänglig på mejl och telefon under flyttprocessen, så är det hög tid att göra det nu. Personen behöver själv ha, eller ha nära kontakt med någon som har, användarkunskaper och åtkomst till SAMS/eDeal och BAM. Kontaktpersonen är den som återkopplar till Bits Data om det uppstår problem eller frågetecken under perioden för bytet. Kontaktpersonen har också i uppdrag att informera internt om flytten: när, vad och hur.

Åsa Brunzell