BitsUpdate | Augusti 2021

En spännande höst i Cross 3-projektet

Projektet har rivstartat hösten tillsammans med Porsche Informatik (POI). En serie med ”CoCreation meetings”, möten där vi samskapar lösningar har dragit igång och kommer pågå under hösten och våren. POI fick en lucka i sin utvecklingsplan vilket har gjort att den svenska utvecklingen kommer att starta lite tidigare än förväntat under hösten. Redan nu i slutet av augusti kommer POI:s utvecklare att ta sig an de första av projektets förändringsbeställningar. Detta innebär att det inte är långt borta för referensgrupperna (representanter från återförsäljarna) att få var med och testa samt godkänna ny funktionalitet i Cross 3. Först handlar det dock om att omskapa kraven till konkreta lösningar genom att verksamhetskunniga, lösningsarkitekter och utvecklare arbetar tätt tillsammans för att uppnå detta.

I slutet av augusti kommer representanter från POI och besöker Sverige. Äntligen ges möjlighet att träffas fysiskt (med avstånd förstås) vilket vi inte gjort på nästan ett och ett halvt år. Då flera medlemmar i POI:s projektteam är nya sedan vi sist sågs känns det extra roligt att äntligen få ses ansikte mot ansikte och kunna lära känna varandra bättre.

Nu ser vi framåt mot en spännande höst!

Annelie Irmalm (administrativ projektledare) och resten av projektteamet

P.S. Missa inte när Claes Lindström, Bits Dats chefsarkitekt, berättar om vad den nya tekniken innebär och vilka fördelar det kommer att föra med sig för användarna. Se videon här eller på Extranet!