BitsUpdate | Augusti 2021

Gör er budget i Hypergene

Underlätta ert budgetarbete genom att använda budgetmodulen i Hypergene. Ni kan snabbt komma igång med inmatning av era budgetvärden på avdelningsnivå då underlagen för jämförelser redan finns i systemet.

Lösningen består av olika budgetmallar för verkstad, reservdelar, försäljning samt en för övriga avdelningar. Användarna ges möjlighet att uppdatera olika typer av kalkyler samt göra simuleringar utifrån olika förutsättningar. Som stöd för dessa inmatningar finns jämförelsetal i form nyckeltal uppräknat helår och föregående år.

Under pågående budgetprocess kan den ansvarige hela tiden följa hur gjorda ändringar i kalkylen påverkar avdelningsresultatet. Det går dessutom att göra jämförelser av resultatet mot uppräknat helår, rullande 12 mån och föregående års budget, ända ned på kontonivå.

I den nya versionen kommer ni dessutom ha möjlighet att jobba med olika budgetversioner, enkelt skapa prognoser utifrån gällande budget samt jobba med olika scenarier när förutsättningarna förändras.

Ta kontakt med er kundansvarige för offert så bokar vi in en installation av budgetmodulen under september. Vill ni veta mer om lösningen så är ni varmt välkomna att höra av er till mig!

Pia Larsson
Produktansvarig Beslutsstöd/Bestyr