BitsUpdate | September 2021

Vad händer i Cross 3-projektet?

I slutet av augusti var Porsche Informatik i Sverige för ett tvådagarsbesök med medlemmarna i Cross 3-projektet. Det var mycket uppskattat att äntligen kunna träffas ansikte mot ansikte efter 1,5 år av videomöten. Många olika ämnen stod på agendan och det var värdefullt att ha möjlighet att diskutera ingående och utan avbrott. En av kvällarna stod en båttur i Stockholms skärgård på schemat vilket gav besökarna från Österrike möjlighet att uppleva Stockholm från vattnet.

Projektet har gått upp i intensitet nu under hösten och POI har startat med de första av projektets förändringsbeställningar. Snart är det därmed dags för projektet och för referensgrupperna, representanterna från återförsäljarna, att testa och godkänna ny funktionalitet i Cross 3. Samtidigt pågår även ett intensivt arbete med VGS för att starta i gång förändringen av de VGS-system som ska integreras med Cross 3 så att dessa är klara inför den första, mindre piloten nästa höst.

Nuvarande projektledare Annelie Irmalm går snart på föräldraledighet och därmed tar Gunilla Etsare över som projektledare av Cross 3-projektet. Gunilla har 16 års erfarenhet av IT-ledning och har arbetat med förändringledning, projekt- och programledning såväl som omställningar och personalfrågor. Hon har tidigare drivit ett GDPR-projekt på Bits Data. Vi i projektet är glada över att ha Gunilla med oss på denna spännande resa.

Annelie Irmalm (projektledare) och resten av projektteamet