BitsUpdate | Oktober 2021

Bits Data lanserar nya tjänster inom säkerhet

Vi är mycket glada att kunna presentera två mycket verkningsfulla tjänster som kraftigt kommer höja säkerheten för våra kunder.

Alla har vi sett den oroande utvecklingen där IT-attacker och ransomware blir både vanligare och allt mer svårhanterade. Attacken mot Coop under sommaren 2021 visade också på behovet av hög säkerhet i alla tekniska system. Detta beskrivs uttryckligen i en intervjuartikel från i höstas där Coop:s VD berättar att man efter attacken jobbade mycket med att ”[…] säkra så kallade endpoints som datorer, mobiler, skrivare […]”. Exakt detta hjälper en av våra nya tjänster till med – på ett proaktivt sätt.

Dessa två nya tjänster är mycket värdefulla komplement till varandra. Om en medarbetare trots allt råkar trycka på en länk som innebär att illasinnad kod startar och försöker nyttja en sårbarhet som borde finnas i ett system man har i sitt nätverk, då finns möjligheten att detta redan har hittats vid skanningarna och blivit åtgärdat.

Tjänst 1: Säkerhet för hela företaget som digital utbildning

Den ena tjänsten – Bits IT-säkerhetsutbildning – riktar in sig på behovet att upprätthålla ett högt säkerhetsmedvetande hos alla medarbetare. Detta är, vid sidan om att ha uppdaterade system, den enskilt viktigaste aspekten av säkerhetsarbetet. I nästan varje enskilt känt fall av de stora säkerhetsincidenterna som blivit publika på senare år har det startat med ett olyckligt beslut av en enskild medarbetare, som att någon har öppnat en fil från eller klickat på en länk i ett e-post.

Tjänsten innebär att utbildningar skickas till alla medarbetare och dessa kompletteras med mycket verklighetstrogna företagsanpassade simuleringar som ger direkt återkoppling för att maximera inlärning.

Det går mycket fort att komma igång med denna tjänst och det behövs inga installationer i kundens miljö.

Tjänst 2: Hitta sårbara system i alla nätverk 

Den andra tjänsten – Bits Säkerhetstjänst – består av säkerhetsskanning som är en sofistikerad teknisk lösning som kontinuerligt söker av alla de nätverk som företaget har och hitta kända sårbarheter i de tillgängliga tjänsterna.

Varje enskilt tekniskt system som kan kommunicera kan utgöra ett hot och en möjlig ingång eller plats att gå vidare från för en hacker eller illasinnad kod. Detta betyder alltså allting som finns på nätverket såsom routern, switchar, kameror, filservrar, printers, mobiltelefoner, styrsystem till larm och luftvärmepumpar eller det nya smarta uppkopplade kylskåpet i personalrummet.

Resultatet av skanningarna levereras med regelbundenhet och innehåller detaljerad sammanställd information om alla hittade sårbarheter. Systemet uppdateras kontinuerligt och kan identifiera 10.000-tals kända sårbarhet i alla typer av IT-system.

På detta sätt bidrar Bits Säkerhetstjänst till nära nog omedelbar vetskap om uppkomna säkerhetshot i företagets nätverk och en mycket kraftig tids- och kostnadsbesparing jämfört med att genom aktiv omvärldsbevakning leta upp, hitta och sammanställa samma information via eget arbete.