BitsUpdate | December 2021

Prisjusteringar vid årsskiftet

Vid årsskiftet genomför Bits Data en generell prishöjning på 3% för våra abonnemang och konsulttjänster. Senast Bits Data genomförde en prisjustering var i januari 2020.

Under hösten som gått samt den kommande våren sänks priserna på kommunikation, vilket redan skett eller kommer att ske i samband med övergången från Autonet till SDWAN. Den nya kommunikationslösningen är betydligt lägre prissatt än sin föregångare.

18 av våra 129 tjänster/produkter kommer att få prisökningar som är större än 3% . Det gäller abonnemang på produkter och tjänster där kostnadsutvecklingen varit mycket hög de sista åren.

Dessa 18 tjänster/produkter berörs:

 • Autonet
 • Automaster drift
 • Automaster Hyrbil
 • Oljebar
 • CBR-koppling
 • Fixed Price Repair
 • Däckhotell
 • Virusskydd
 • Lagerautomat
 • Reserve
 • Time-Agda kopplingen
 • XORCIS
 • Visma
 • Beslutsstöd
 • Bits bokslut
 • Kontoavstämning
 • Elektronisk faktutabehandling
 • Elektronisk fakturafil

Prisökningarna förhandlades med SVÅ i september. För närmare information kontakta er KAM.