BitsUpdate | Januari 2022

Korthotell för Scania lastbilar

Flera av våra kunder har sett fram emot en ny lösning för korthotellen för korten till färdskrivare. Vi har alla behövt kompromissa med Windows-versioner och annat för att lyckas ha en fungerande lösning. Det i sin tur har i vissa fall inneburit en säkerhetsrisk, då gamla versioner varit i bruk.

Glädjande nog pågår just nu arbetet med att implementera en ny lösning för att förbättra detta. Sedan i höstas har Scania gått över till en extern lösning för våra korthotell och är nu i processen att fasa ut den tidigare lösningen. Med den nya externa lösningen slipper ni begränsningar eller kompromisser pga Windows eller de egna lokala datorerna, eftersom man helt frångår lokala datorer.

Ambitionen är att senast den sista mars ha flyttat alla återförsäljares korthotell till den nya Scania-lösningen. Flytten genomförs enligt en process som är utformad från Scanias sida; i Scanias Tacho Remote-program. Hantering av företagskort sker direkt i programmet och i Scanias administrationsportal, därefter skickas de fysiska korten till den externa leverantören.