BitsUpdate | April 2022

Utbilda personalen i IT-säkerhet med hjälp av Bits Datas säkerhetsutbildning

Här berättar vi hur utbildning kan bidra till ökat medvetande om IT-säkerhet i en organisation. Med Bits Datas säkerhetsutbildning ökar säkerhetsmedvetenheten hos personalen och bidrar på så vis till en ökning av IT-säkerheten i organisationen som helhet.

Syftet med Bits IT-Säkerhetsutbildning är att ge rätt kunskap, till rätt individ, i rätt tid för att stärka slutanvändares säkerhetsmedvetande och minimera risken för fullbor­dade angrepp.

Bits IT-säkerhetsutbildning körs på en online-baserad utbildningsplattform, tillhandahållen av företaget Nimblr. Utbildningsprogrammet bygger på en holistisk inlärningsmodell och uppdateras löpande med intelligent teknologi, smarta illustrationer, expertkompe­tens om IT-säkerhet och modern pedagogik. Med denna tjänst är det enkelt och tidseffektivt att genomföra effektiva säkerhetsutbildningar för slutanvändare.

Grundfunktioner

Tjänsten kombinerar interaktiva utbildningar om IT-säkerhet med simulerade attacker, praktiska övningar, och dagsfärskt innehåll om de senaste hoten i ett kontinuerligt utbildningsprogram.

Genom en enkel konfiguration laddas systemet med kundspecifika data som automatiskt anpassar utbildningsma-terial och simuleringar till varje ÅFs specifika miljö. Deltagarnas respons på simuleringar och uppnådda resultat analyseras kontinuerligt för att ge varje användare ett engagerande och relevant utbildningsprogram. Organisationens resultat och framsteg visualiseras tydligt i den intuitiva kundportalen där behörig administratör kan följa utvecklingen och aktiviteter. Via den online-baserade utbildningsplattform s.k. Dashboard sker administrering och managering av användare och rapporter.

Korta utbildningar

Utbildningarna är väldigt pedagogiska och tar upp kritiskt viktig och aktuell information som alla användare måste känna till för att inte bli lurad. Utbildningarna skickas ut med vissa intervall och behandlar olika aspekter av säkerhet.

Tester & simuleringar

Tester maskeras som riktiga attacker, med samma knep och teknik som riktiga attacker använder sig av. Information om företaget, dess anställda och inre organisation kan användas för att göra de fiktiva attackerna verklighetstrogna. Den enskilde får direkt situationsanpassad återkoppling, vad som inte gick så bra och tips. Individernas och företagets utveckling kan följas över tid.

Bits säkerhetsutbildning i korthet

  • Automatiserat utbildningsprogram i ”små-doser”, paketerat som korta 3-6 min kurser som användaren lätt hinner med när inbjudan eller påminnelse kommer via mail.
  • Innehållet kan anpassas till företagets verksamhet.
  • Hög grad av automation när det är uppsatt.
  • Företaget kan följa resultat och trender.
  • I samma tjänst ingår även tester och simuleringar som skickas till användaren, som tränar i att känna igen tecken man behöver vara vaksam på och som är upptagna i kurserna.