BitsUpdate | September 2022

BitsUpdates kluring:

I ett lopp springer du förbi personen på andra plats. Vilken plats är du på?


Plats 2.