BitsUpdate | Oktober 2022

BitsUpdates kluring:

Jag sitter alltid i ett hörn men kan resa runt världen. Vad är jag?


Ett frimärke