BITS DATAs historik och affärsidé

Vi strävar efter

Våra system ska ge våra kunder ökad effektivitet, ökad slutkundsupplevelse och ökad medarbetarnöjdhet.

Våra system ska vara tillgängliga varje sekund, varje timme och varje dag hela året om. Vi garanterar 99,5% tillgänglighet men levererar nästan alltid 100%. Rekordet hittills är 16 månader i följd med 100% drift!

Våra system hanterar affärskritisk data för våra kunder. Vi ser till att skydda dem mot alla former av intrång eller försök till sabotage. Skulle något av detta trots allt hända, har vi fem lager med backup som lagras på tre fysiskt skilda orter och återläsning av data kan ske direkt.

Våra Medarbetare
Våra cirka 45 medarbetare har oftast en bakgrund i bilindustrin eller IT-branschen, ibland båda.

Vi strävar efter mångfald, jämställdhet och efter att ha en mycket god arbetsmiljö.

Vi satsar på kompetensutveckling, hälsa samt på att jobb och fritidsliv har en bra balans. Det ska gå utmärkt att kombinera föräldraskap med arbetsliv.

Våra kompetensområden
Vi har tre viktiga kompetensområden

  • Kunskap om återförsäljarverksamhet
  • Kunskap om applikationer inom vår nisch
  • Kunskap om IT- inköp, utveckling och drift
Vision
Att vara den naturliga IT-partnern för VWs- och Scanias återförsäljare och generalagenter.
Mål
Att med moderna och tillförlitliga  IT-system stötta rationella verksamhetsprocesser samt ge hög slutkundsnöjdhet för bilhandel och serviceverksamhet inom VW-koncernen och Scania.

Historik

M

1967-1992 avdelning på Scania

BITS DATA är en avdelning inom Scania CV som på den tiden var generalagent för Scania och VW-gruppen. Första IT-systemet hanterade reservdelslogistik och kördes från en IBM stordator i Scanias Datacenter.
M

1992-1998 BITS DATA aktiebolag

Aktiebolaget BITS DATA i Södertälje AB bildas och ägandet delas mellan generalagenterna Scania Sverige och Volkswagen Sverige samt återförsäljarföreningen SVÅ. Verksamheten har nu vuxit till att innefatta ett egenutvecklat verkstads och reservdelssytem samt ett system för bilhandel. Systemen driftas lokalt hos ÅF på IBM AS36 och 400.
M

1998-nutid integration och inköp

1998 beslutar BITS DATA att avveckla egenutvecklade IT-system och i stället bygga sin produktportfölj på IT-system från underleverantörer som anpassas med unika funktioner samt integreras dels med fabrikernas system och dels med övriga system inom BITS produktportfölj. En central drifthall byggs varifrån all drift sker och återförsäljarna kopplar upp sig genom ett landsomfattande privat nätverk.