Agent med samlad faktura utrullad till samtliga ÅF med BAM

Nu är Agent med samlad faktura utrullad till samtliga ÅF med BAM. Utrullningen har gått bra och det har varit ett gott deltagande från ÅF på våra utbildningstillfällen.

Projektet arbetar vidare med restpunkter, huvudsakligen rapporter och agentkommission, och kommer att informera alla ÅF när detta är färdigt.

Som alltid när processer förändras blir supporten påverkad och får en ökad belastning. Lathundar och utbildningsmaterial uppdateras kontinuerligt och det är därför viktigt att alltid följa de senaste lathundarna som ni finner här på Bits Datas extranät: