AI och automatisering hos Bits Data

Jag tror inte någon har missat den senaste tidens snabba framsteg inom maskininlärning och generativ AI – vi kan helt plötsligt spara mängder av tid genom att låta dataprogrammen framställa våra bilder, skriva våra textutkast eller analysera och sammanfatta stora datamängder åt oss.

Detta sker dock inte helt automatiskt, och förmågan att kunna ställa exakt rätt frågor (promptar) kommer bli allt viktigare. En människa förstår en instruktion eller beställning på ett intuitivt sätt, och kan fylla i luckor från beställaren på ett sätt som en generativ AI (än så länge) inte kan.

Har du varit med om att ge någon, kanske dina barn eller kollegor, de mest glasklara instruktioner som ändå lyckas missförstås på rent imponerande och kreativa vis? Då är det dags att slipa på din förmåga att ställa rätt frågor, för att rusta dig själv inför framtiden. Låt mig beskriva ett exempel: Om dagens hyperintelligenta AI varit en fotbollsspelare är det mycket möjligt att en uppmaning om att ”springa hem och försvara” fått den att löpa bort från fotbollsplanen i högsta fart för att stå i sitt eget vardagsrum och försöka försvara.

Jag berättade för ett par veckor sedan om den för Bits Data nya produkten Automation. På samma sätt som AI ställer krav på rätt frågor, ställer framgångsrik automation krav på systematik och metod. Detta för att automation ska lyckas bli ett effektivt och tidsbesparande verktyg istället för en distraktion som stjäl värdefull tid.

På Bits Data har vi identifierat ett antal processer som vi kunnat effektivisera genom automatisering. Det handlar bland annat om att uppenbara felinmatningar i AutoMaster inte ska kräva manuell hantering hos Bits Data innan vi kan få tag på er för att ni ska rätta till felet – det går i stället ut automatisk kommunikation till er om felet, med instruktion om exakt var och hur ni kan åtgärda det. På så vis åtgärdas problemet fortare och med färre resurser som behöver lägga sin tid på rutinartat arbete i stället för på att lösa kvalificerade problem som kräver en människa för att lösas. Vi utformar produkten så att maskinerna utför det arbete som den gör bäst, vilket ger oss människor utrymme att göra det arbete vi gör bäst.

När vi effektiviserat vårt arbete än mer blir nästa steg inom området automation att ta fram tjänster och produkter för er återförsäljare. Det kan handla om specifika automatiserade flöden som underlättar en särskild process hos er, och det kommer att handla om färdiga paket med flöden som kan koppla ihop olika delar av er verksamhet för att effektivisera och förbättra era processer. Vi låter maskinerna göra det tråkiga och jobbiga, så att ni kan ägna er tid och kreativitet till att sälja och serva fordon.

Martin Kjellqvist
Head of Change Management