AutoMaster: Premiär för nytt affärsområde

Vi är glada över att kunna meddela att vi lanserade ett nytt affärsområde för Scania lastbilar den 1 april i år. Detta nya område kommer att fokusera på att erbjuda innovativa lösningar och tjänster så att du som återförsäljare ska kunna uppnå affärsmål på ett mer effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus är att stödja våra kunder i er resa mot en mer hållbar framtid.

Affärsansvarig för Scania Affärsområde är Martin Cederberg. Till sin hjälp har Martin ett mycket kompetent team bestående av medarbetare med många års samlad erfarenhet av AutoMaster och Scania.

Anslutning till Peppol via AutoMaster

Organisationer som skickar fakturor till offentlig sektor ska skicka dessa som e-fakturor i enlighet med en europeiska standarden Peppol, som är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp. Syftet med Peppol är att göra e-handel och e-upphandling enklare.

Under mars och april har vi genomfört ett pilotförsök Scania Sverige och Svenstigs. Om allt går som det ska kommer alla ni andra återförsäljare att kunna använda er av Peppol-funktionaliteten i AutoMaster i slutet av maj 2023. Mer information kommer att komma när utvärderingen av piloten är klar.

Digital Dealer

Inom kort kommer överföringen mellan Digital Dealer och AutoMaster att upplevas som snabbare för dig som användare. En teknisk uppgradering håller på att genomföras och arbetet beräknas vara klart senast i mitten av juni 2023.