Bilmarknad

BITS DATAs Bilmarknadsprodukter

 

BITS bilmarknadsprodukter ger stöd till återförsäljarens hela sälj- och leveransprocess. Systemen stödjer de processer som generalagenterna har tagit fram och är fullt integrerade med fabrikernas ordersystem mm.

BITS biladministrationssystem BAM bygger på AutoMasters CRM-moduler. BAM hanterar hela leverans- och faktureringsprocessen efter att affären gjorts klart i Volkswagen Sveriges säljsystem SAMS. BAM är fullt integrerat med SAMS samt stödsystem som ROS och FRIDA. Integrationer finns även till Volkswagens finansieringssystem. BAM har även uppskattade funktioner för uppföljning av bilaffären. Här ses affärens bruttovinst, stödhantering, jämförelse mellan för- och efterkalkyl m.m.

Det kompletta säljsystemet AM Sales bygger på AutoMasters CRM-modul. Systemet används till alla säljaktiviteter för Scania. AM Sales har kopplingar till Scanias fabrikssystem för specificering av lastbilen, optimeringsverktyg samt ordersystem. Systemet har även samma funktioner för lagerhantering samt för uppföljning av bilaffären som BAM, genom AM Sales Rapportpaket, ger översikt och kontroll över verksamheten.

s

Produkt Info

 
Leverantör:

BITS DATA, CDK och Scania

Teknik:

SQL, Microsoft Server 2012

Antal Produkter

Kunder

  • Kundbetyg (0-100) 79% 79%
  • Marknadstäckning 85% 85%