Bits Datas kommande utbildningsportal

Vi är exalterade inför det samarbete som Bits Data har inlett med Attensi i samband med utrullningen av Cross3. Attensi levererar en utbildningsplattform med fokus på ”gamifierade” simulationer för användare. Initialt har vi påbörjat skapandet av användarträning för Cross3. Här kommer användarna att få anpassade utbildningar utifrån sin yrkesroll och varje teamledare kan följa sina medarbetares framsteg.

 

Bits Data kommer att utveckla plattformen vidare, med träning i flera produkter utöver Cross3. Vår ambition och förhoppning är att användarna i framtiden ska kunna onboardas med god hjälp av utbildningarna i plattformen, samt själva kunna hitta information och kunskap vid behov. Vidare ser vi hur Bits Datas support kommer kunna hänvisa användare till utbildningsplattformen när man behöver extra vägledning och guidning.

Utbildningsplattformens innehåll kommer vara möjligt för återförsäljarna att anpassa utifrån sina egna interna processer, lathundar och utbildningsmaterial.

Vid frågor om Bits Datas kommande Utbildningsportal, välkommen att kontakta Produktansvarig Isabella Kvarlin: