Bits kluring, oktober 2022

Bits kluring:

Jag sitter alltid i ett hörn men kan resa runt världen. Vad är jag?


Ett frimärke.