Bits Live Webinar om Cross3 – se det i efterhand

I Bits Live Webinar den 21 september berättade Roger Aspelin och Björn Brånebäck från Bits Data om det spännande som är på gång i Cross3-projektet. Vad händer just nu och vad innebär det för er?

Frågor ur chatten

Om man delar som du har gjort kan man fakturera ut en del av fakturan och fortsätta en annan dag när man felsökt och köra ut en ny faktura?

Ja om jag förstår dig rätt så kan man välja att fakturera och fortsätta att jobba nästa dag, eller vid ett annat tillfälle utan att behöva skapa en ny arbetsorder. Det går t ex att delfakturera ett arbete.

Kvalitetssäkringsfliken skulle ni kopplat till ett slumpat kvalitetstestprotokoll hade varit fint som tusan

Mycket bra förslag, vi tar den med oss och undersöker vad vi har i förhållande till ditt förslag och skapar en Change Request. Hoppas vi kan utveckla denna lite mer framöver.

Finns det en lösning för oss som är färgblinda?

Förstår frågan och det är något vi också funderat över. Det är svårt att få in så mkt information i ett fönster utan att använda färgkodning. Men vi har frågan öppen och kommer ha en dialog med POI över hur vi kan lösa det.

Vart hamnar ordern om man har felsökt och det blir restorder på delarna och man 2 veckor senare ska plocka upp ordern igen?

Finns flera sätt att lösa detta på. Man kan dela planeringen och flytta jobbet som ej är klart till en ny planering för att slippa se den i sin backlog så kan man i avvaktan på att delar skall komma hem flytta ner planeringskortet i den del som heter “Uppskjuten”.

Är det en applösning eller en landningssida för teknikern för att se sin arbetsdag och klarmarkera arbeten?

Det är en responsiv webbsida vilket betyder att den anpassar informationen och grafiken efter hur stor skärm du har på din pryl. Liten skärm = lite info och pekvänligare grafik. Men man kör den från en webbrowser.