Support till Bilmarknad

På Bits Data är du länken mellan IT och bilbranschen. VW- och Scaniakoncernerna gör den största satsningen på många år för att ställa om till morgondagens transportlösningar kopplat till elektrifiering, uppkopplade fordon och självkörande bilar. Vår uppgift är att...