Cloud intelligence-nyheter

Servicelagret

I slutet av november lanserades den senaste delen i vårt scope för servicelagret, vilket är stämplingstider. I Snowflake heter tabellen FACT_CLOCKINGS och går att nå under ACCESS_SERVICE. Det som går att nå i den tabellen är bland annat följande stämplingsinformation:

  • Tid stämplad
  • Rast
  • Typ av stämpling
  • Nyckel till AO
  • Nyckel till anställd
  • Nyckel till site
  • Påstämpling
  • Avstämpling

Hubspot

Första piloten har godkänt laddningen som lyckad och vi har påbörjat kontakten med en handfull återförsäljare för att koppla på så många som möjligt. Samtidigt som vi ansluter fler ÅF vill vi förbereda för version 1.1, där vi tillsammans som ansluten grupp kommer fram till vilken av den tillgängliga informationen i Snowflake som är mest intressant att få tillgång till i Hubspot först.

Försäljningslagret

Projektet för försäljningsdata från AutoMaster och Cross 3 har börjat på helfart, och vi förväntar oss att kunna beta-testa lagret i första halvan av Q1 2024. Data från SAMS ligger längre fram i pipen, men önskas kunna påbörjas när vi är i mål med aktuellt scope.