Cross 3 är igång i Sverige!

Den första verkstaden har varit i drift sedan den 1:a maj – Bilmo i Eslöv arbetar nu helt och hållet med Cross 3.

Förarbetet har pågått sedan december förra året med en förstudie, uppsättning av miljöer och konfiguration av Bilmos lokala inställningar. Bilmo har också förberett sin organisation för den kommande förändringen. Samtidigt har vi arbetat med utveckling av viktiga funktioner och integrationer. Deadline för dessa leveranser var mycket nära startdatumet, så det fanns flera beslutspunkter som behövde gås igenom för att vi skulle känna oss tillräckligt trygga för att låta Bilmo gå över till Cross 3.

Ett lyckat genomförande

Under Valborgshelgen och den 1 maj migrerades data från AM till Cross 3, och Bilmo verifierade och godkände datan. Till exempel upptäcktes det att kundnamn hade en begränsning i längd, och vissa kunders namn behövde förkortas. En lärdom vi tog var att säkerställa att inga kundnamn är längre än 30 tecken vid förberedelsen av datatvätten. Ett team från Bits Data data och POI fanns på plats hos kunden för att ge support och justera de sista delarna i systemet innan kunderna började använda det på tisdagsmorgonen (måndagen var en röd dag). Samtidigt befann sig ett team från Bits Data och POI i Södertälje, redo att hantera eventuella fel och problem som rapporterades. VGS och POI hade också beredskap under helgen för att lösa akuta ärenden.

Genomförandet blev hektiskt, men det lyckades! Allt som behövde läggas in manuellt lades in, mekanikerna kunde arbeta, och de flesta av de nödvändiga integrationerna fungerade korrekt. För dem som inte fungerade kunde vi hitta alternativa arbetsmetoder – inte idealiskt, men det var bättre än att backa tillbaka till AM. Bits Datas utrullningsteam stannade hela veckan för att ge extra stöd till Bilmo, samtidigt som POI och teamet i Södertälje arbetade för att bygga bort tillfälliga lösningar som löst akuta problem.

Nuläget och planer framåt

Det finns fortfarande några ärenden kvar att lösa, och just nu övervakar vi avslutningen av månadsbokslutet där löner och ekonomi ska summeras. Planen är att kunna godkänna den funktionalitet som Bilmo använder i slutet av juni eller början av juli. Eftersom Bilmo har varit en pilot kommer vi nu att finjustera eller utveckla utrullningsmetoden samtidigt som vi förbereder oss för nästa pilotprojekt under det sista kvartalet i år.

Vi är otroligt glada över att allting har gått så bra! Bilmo har varit en fantastisk partner i arbetet, och vi ser fram emot att få resterande funktionalitet på plats så att vi också kan starta upp övriga pilotprojekt; multisite och Biladmin under Q3 2023 och sedan full funktionalitet under Q1/Q2 2024.