Cross3-projektet med besök från Porsche

Förra veckan hade vi på Bits Data besök av supportorganisationen från Porsche Informatiks. Tillsammans fick vi två givande dagar där vi gick igenom hela incident-och problemprocesserna med villkor och kriterier för eskaleringar.

Under besöket noterade vi att vi står varandra nära i förståelsen och i våra egna interna processer – detta bådar gott inför den första piloten som är planerad till den 1 maj.

Detta var ett av flera fysiska möten för att säkra både övergången till Cross3 för vår pilot, men också för att det ska finnas ett gediget stöd från såväl Bits Data som leverantören och VGS. 

På gång just nu

Vi har en stor mängd funktionaliteter som släpps denna vecka samt i mitten av april. Dessa ska testas och är oerhört viktiga för att vår pilot ska få en smidig övergång till ett väl fungerande verktyg. 

Samtidigt har vi satt igång med föranalys och förstudie för pilot 2 och Din Bil, tidplanen för utrullning är tuff och därför måste vi börja i god tid för att upptäcka eventuella bekymmer innan det är för sent. Vi vet redan nu att det finns utmaningar i form av både teknik, människor, vanor och affärer som måste hanteras varsamt.

Tips!

I väntan på att det blir er tur för utrullning rekommenderar vi varmt att göra en översyn över kundregistret och se till att det finns så få dubbletter som möjligt. Ju renare och snyggare databas som ska migreras över till Cross3, desto enklare blir det att jobba i det nya verktyget.

Cross3-teamet

Besök av våra kollegor från Porsche Informatik.