Digital Dealer – temporär lösning AutoMaster

Vi vill påminna om den viktiga informationen kring Digital Dealer, den temporära lösning som infördes hos samtliga Scanias verkstäder den 15 juni.

I samråd med Scania CV har Bits Data tagit fram en temporär lösning så att du som användare återigen kan uppdatera kontaktinformationen i AutoMaster på tidsbokning/arbetsordern (A0) från Digital Dealer så att den sparas.

  • Viktigt!alla tidsbokningar/AO – stäm av kontaktinformationen i fälten för detta.
  • Kontaktinformationen används både för att skicka påminnelser inför verkstadsbesök samt NPS undersökning (KANTAR).
  • Åtgärden påverkar endast öppna tidsbokningar och AO från Digital Dealer.

Efter export från Digital Dealer kan det ta upp till fem (5) minuter innan tidsbokning/AO är komplett uppdaterad och redigerbar i AutoMaster.

Katharina Lagnöhed